مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

مکالمه (Lingua one)

40,000 تومان
نام کتاب: مکالمه (Lingua one) نویسنده (مولف) : علیرضا زارع مترجم : شـابک : ۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۴۹-۳ سال انتشار : ۱۳۹۸ نوبت

حکایت دولت و فرزانگی (چاپ هفتم)

20,000 تومان
نام کتاب: حکایت دولت و فرزانگی نویسنده : مارک فیشر مترجم :  ارسطو خلیلی فر شـابک : ۶۰۰-۹۳۸۷۱-۲-۰ سال انتشار

مکالمه (Lingua Pre-IELTS)

نام کتاب: مکالمه (Lingua Pre-IELTS) نویسنده (مولف) : علیرضا زارع مترجم : شـابک : ۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۴۹-۳ سال انتشار : ۱۳۹۸ نوبت

نکته و تست طراحی الگوریتم (چاپ اول)

نام کتاب: نکته و تست طراحی الگوریتم نویسنده (مولف) : ابوالفضل گیلک مترجم : شـابک : ۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۴۹-۳ سال انتشار :

نکته و تست ساختمان داده ها (چاپ اول)

نام کتاب: نکته و تست ساختمان داده ها نویسنده (مولف) : ابوالفضل گیلک مترجم : شـابک : ۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۴۹-۳ سال انتشار