مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبیات (چاپ دوم)

82,000 تومان
نام کتاب: ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبیات نویسنده (مولف) : ابوالفضل گیلک مترجم : شـابک : ۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۴۹-۳ سال انتشار :

معماری کامپیوتر (چاپ اول)

90,000 تومان
نام کتاب: معماری کامپیوتر نویسنده (مولف) : مسعود کتیرایی مترجم :   شـابک : ۲-۳۰۹-۱۸۴-۹۶۴-۹۷۸ سال انتشار : ۱۳۹۸ نوبت

حکایت دولت و فرزانگی (چاپ هفتم)

40,000 تومان 32,000 تومان
نام کتاب: حکایت دولت و فرزانگی نویسنده : مارک فیشر مترجم :  ارسطو خلیلی فر شـابک : ۶۰۰-۹۳۸۷۱-۲-۰ سال انتشار

شبکه های کامپیوتری رویکرد بالا به پایین (چاپ چهارم)

79,000 تومان
نام کتاب: شبکه های کامپیوتری رویکرد بالا به پایین نویسنده (مولف) : جیمز کوروس | کیت راس مترجم :  احسان

۶۰۰ مسئله‌ی چندگزینه‌ای از داده ساختارها و الگوریتم‌ها (چاپ ششم)

39,000 تومان
نام کتاب: ۶۰۰ مسئله چندگزینه ای از داده ساختارها و الگوریتم‌ها نویسنده (مولف) : محمد قدسی و آیدین نصیری شرق

زبان تخصصی کامپیوتر(چاپ چهارم)

40,000 تومان
نام کتاب: زبان تخصصی مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر نویسنده (مولف) : ارسطو خلیلی فر| فائقه شاه

طراحی الگوریتم (چاپ پنجم)

110,000 تومان
نام کتاب: طراحی الگوریتم نویسنده (مولف) : جواد ظهیری مترجم : شـابک : ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲-۷۷۹-۴ سال انتشار : ۱۳۹۸ نوبت چاپ

نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها شاپوری (چاپ پنجم)

65,000 تومان
نام کتاب: نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها نویسنده (مولف) : فردین شاپوری مترجم :   شـابک : ۹۷۸-۶۰۰-۲۰۵-۰۶۲-۵ سال انتشار :

نکته و تست طراحی الگوریتم (چاپ اول)

نام کتاب: نکته و تست طراحی الگوریتم نویسنده (مولف) : ابوالفضل گیلک مترجم : شـابک : ۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۴۹-۳ سال انتشار :

نکته و تست ساختمان داده ها (چاپ اول)

نام کتاب: نکته و تست ساختمان داده ها نویسنده (مولف) : ابوالفضل گیلک مترجم : شـابک : ۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۴۹-۳ سال انتشار

طراحی و ساخت کامپایلرها (چاپ دوم)

38,000 تومان
نام کتاب: طراحی و ساخت کامپایلرها نویسنده (مولف) : فردین شاپوری مترجم :   شـابک : ۹۷۸۹۶۴۱۸۴۰۳۹۸ سال انتشار :

مدارهای منطقی (چاپ اول)

نام کتاب: مدارهای منطقی نویسنده (مولف) : مسعود کتیرایی مترجم : شـابک : ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲-۷۷۹-۴ سال انتشار : ۱۳۹۹ نوبت چاپ