منابع کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات

  هوش مصنوعی ( چاپ یازدهم)

  ۹۰,۰۰۰ تومان

  زبان عمومی و تخصصی grammer جلد اول (چاپ اول)

  ۳۸,۰۰۰ تومان

  نکته و تست پایگاه داده‌‌ها (چاپ اول)

  ۹۲,۰۰۰ تومان

  نکته و تست سیستم عامل (چاپ دوم)

  ۷۰,۰۰۰ تومان

  زبان عمومی و تخصصی word power جلد دوم (چاپ اول)

  ۴۸,۰۰۰ تومان

  نکته و تست شبکه های کامپیوتری جلد اول (چاپ اول)

  ۷۵,۰۰۰ تومان

  جزوه شبکه های کامپیوتری جلد دوم (دست نویس)

  ۴۹,۰۰۰ تومان

  طراحی و ساخت کامپایلرها (چاپ ششم)

  ۷۶,۰۰۰ تومان

  مهندسی نرم افزار (چاپ اول)

  ۷۵,۰۰۰ تومان

  اصول و مبانی مدیریت (چاپ چهارم)

  ۹۸,۰۰۰ تومان

  پایگاه داده‌‌ها جلد اول (چاپ اول)

  ۶۲,۰۰۰ تومان

  جزوه سیستم عامل

  ۴۹,۰۰۰ تومان

  ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبیات (چاپ دوم)

  ۸۲,۰۰۰ تومان

  معماری کامپیوتر (چاپ اول)

  ۹۰,۰۰۰ تومان

  شبکه های کامپیوتری رویکرد بالا به پایین (چاپ چهارم)

  ۷۹,۰۰۰ تومان

  حکایت دولت و فرزانگی (چاپ هفتم)

  ۴۰,۰۰۰ تومان ۳۲,۰۰۰ تومان

  ۶۰۰ مسئله‌ی چندگزینه‌ای از داده ساختارها و الگوریتم‌ها (چاپ ششم)

  ۳۹,۰۰۰ تومان

  زبان تخصصی کامپیوتر(چاپ چهارم)

  ۴۰,۰۰۰ تومان

  طراحی الگوریتم (چاپ پنجم)

  ۱۱۰,۰۰۰ تومان

  نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها شاپوری (چاپ پنجم)

  ۶۵,۰۰۰ تومان

  نکته و تست طراحی الگوریتم (چاپ اول)

  نکته و تست ساختمان داده ها (چاپ اول)

  طراحی و ساخت کامپایلرها (چاپ دوم)

  ۳۸,۰۰۰ تومان

  مدارهای منطقی (چاپ اول)

  انتشارات بابان

  جدیدترین مطالب آموزشی در وبلاگ بابان