منابع کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات

  هوش مصنوعی ( چاپ یازدهم)

  ۹۰,۰۰۰ تومان

  زبان عمومی و تخصصی grammer جلد اول (چاپ اول)

  ۳۸,۰۰۰ تومان

  نکته و تست پایگاه داده‌‌ها (چاپ اول)

  ۹۲,۰۰۰ تومان

  نکته و تست سیستم عامل (چاپ دوم)

  ۷۰,۰۰۰ تومان

  زبان عمومی و تخصصی word power جلد دوم (چاپ اول)

  ۴۸,۰۰۰ تومان

  نکته و تست شبکه های کامپیوتری جلد اول (چاپ اول)

  ۷۵,۰۰۰ تومان

  طراحی و ساخت کامپایلرها (چاپ ششم)

  ۷۶,۰۰۰ تومان

  جزوه شبکه های کامپیوتری جلد دوم (دست نویس)

  ۴۹,۰۰۰ تومان

  پایگاه داده‌‌ها جلد اول (چاپ اول)

  ۶۲,۰۰۰ تومان

  مهندسی نرم افزار (چاپ دوم)

  ۱۱۸,۰۰۰ تومان

  اصول و مبانی مدیریت (چاپ چهارم)

  ۹۸,۰۰۰ تومان

  جزوه سیستم عامل

  ۴۹,۰۰۰ تومان

  ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبیات (چاپ دوم)

  ۸۲,۰۰۰ تومان

  ۶۰۰ مسئله‌ی چندگزینه‌ای از داده ساختارها و الگوریتم‌ها (چاپ هفتم)

  ۷۵,۰۰۰ تومان

  معماری کامپیوتر (چاپ اول)

  ۹۰,۰۰۰ تومان

  حکایت دولت و فرزانگی (چاپ هفتم)

  ۴۰,۰۰۰ تومان ۳۲,۰۰۰ تومان

  نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها شاپوری (چاپ پنجم)

  ۶۵,۰۰۰ تومان

  شبکه های کامپیوتری رویکرد بالا به پایین (چاپ چهارم)

  ۷۹,۰۰۰ تومان

  زبان تخصصی کامپیوتر(چاپ چهارم)

  ۴۰,۰۰۰ تومان

  طراحی الگوریتم (چاپ پنجم)

  ۱۱۰,۰۰۰ تومان

  طراحی و ساخت کامپایلرها (چاپ سوم)

  ۳۸,۰۰۰ تومان

  جزوه خلاصه درس

  نکته و تست طراحی الگوریتم (چاپ اول)

  نکته و تست ساختمان داده ها (چاپ اول)

  مدارهای منطقی (چاپ اول)

  انتشارات بابان

  جدیدترین مطالب آموزشی در وبلاگ بابان