منابع کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات

  کتاب هوش مصنوعی راهیان ارشد (چاپ یازدهم)

  ۹۰,۰۰۰ تومان

  کتاب زبان عمومی و تخصصی علیرضا زارع جلد اول

  ۴۸,۰۰۰ تومان

  کتاب زبان عمومی و تخصصی علیرضا زارع جلد دوم

  ۵۸,۰۰۰ تومان

  کتاب نکته و تست پایگاه داده ارسطو خلیلی فر

  ۱۱۰,۰۰۰ تومان

  کتاب سیستم عامل ارسطو خلیلی فر (چاپ دوم)

  ۷۰,۰۰۰ تومان

  کتاب شبکه‌های کامپیوتری ارسطو خلیلی فر جلد اول

  ۷۵,۰۰۰ تومان

  کتاب درس پایگاه داده ارسطو خلیلی فر جلد اول

  ۶۲,۰۰۰ تومان

  جزوه شبکه‌های کامپیوتری ارسطو خلیلی فر جلد دوم

  ۷۹,۰۰۰ تومان

  کتاب ریاضیات گسسته ابوالفضل گیلک (چاپ سوم)

  ۱۲۰,۰۰۰ تومان

  کتاب ۶۰۰ مسئله دکتر قدسی (چاپ هفتم)

  ۷۵,۰۰۰ تومان

  کتاب اصول و مبانی مدیریت راهیان ارشد (چاپ چهارم)

  ۹۸,۰۰۰ تومان

  جزوه سیستم عامل ارسطو خلیلی فر

  ۷۹,۰۰۰ تومان

  کتاب مهندسی نرم افزار ارسطو خلیلی فر

  ۱۲۰,۰۰۰ تومان

  کتاب معماری کامپیوتر مسعود کتیرایی (چاپ اول)

  ۹۰,۰۰۰ تومان

  کتاب نظریه زبان و ماشین فردین شاپوری (چاپ پنجم)

  ۶۵,۰۰۰ تومان

  کتاب حکایت دولت و فرزانگی ارسطو خلیلی فر (چاپ هفتم)

  ۴۰,۰۰۰ تومان ۳۲,۰۰۰ تومان

  پکیج خلاصه‌برداری‌های پویا خانی (چاپ دوم)

  ۳۰۰,۰۰۰ تومان ۲۰۰,۰۰۰ تومان

  کتاب زبان تخصصی کامپیوتر راهیان ارشد (چاپ چهارم)

  ۴۰,۰۰۰ تومان

  کتاب شبکه‌های کامپیوتری احسان ملکیان (چاپ چهارم)

  ۷۹,۰۰۰ تومان

  کتاب سیگنال‌ سیستم‌ مهدی تقدسی جلد اول (چاپ هفتم)

  ۸۹,۰۰۰ تومان

  کتاب الکترونیک دیجیتال مسعود کتیرایی (چاپ اول)

  کتاب سیگنال‌ سیستم مهدی تقدسی جلد دوم (چاپ سوم)

  ۶۵,۰۰۰ تومان

  کتاب طراحی الگوریتم ابوالفضل گیلک (چاپ اول)

  کتاب ساختمان داده ابوالفضل گیلک (چاپ اول)

  کتاب مدار منطقی مسعود کتیرایی (چاپ اول)

  انتشارات بابان

  جدیدترین مطالب آموزشی در وبلاگ بابان